OMIX

Oficina Municipal de Información Juvenil

A OMIX de RIÓS (Oficina Municipal de Información Xuvenil ) é un servizo público gratuíto que o Concello pon a túa disposición e que intenta responder ás necesidades de información que teñen os xóvenes do municipio sobre recursos, actividades e temas do seu interese.

Servizos:

  • Búsqueda, tratamento, dinamización e difusión da información xerada tanto no seu ámbito territorial de actuación, como da que reciban doutros organismos comunitarios, estatales ou autonómicos.
  • Información e atención directa ó usuario, presencial e telefónica.
  • Servicio de consultas en internet
  • Tramitación do CARNÉ XOVE
  • Elaboración e desenvolvemento de programas de dinamización xuvenil.