Escola infantil (PAI)

O Punto de Atención á Infancia de Riós ten como finalidade prestar unha atención ós pais, titores ou gardadores dos nenos/as de entre 3 meses a 3 anos.
O P.A.I. conta cunha unidade formada por 12 prazas cun horario de 8:30h a 16:30h de luns a venres.
No centro prestan atención ós nenos/as unha Mestra de Educación Infantil e unha Técnica Superior en Educación Infantil.
Caracterizamonos por dar unha resposta educativa adaptada as necesidades individuais de cada neno/a, os seus intereses.. sempre de forma lúdica .

“Todos os aprendizaxes máis importantes
da vida fanse xogando “
Francesco Tonucci