Centro de desenvolvemento agroforestal

 • Poda en altura de árbores, sobre todo, do castiñeiro.
 • Apeo e apeo controlado de todo tipo de árbores.
 • Roza de fincas en todo tipo de orografías.
 • Tramitación de solicitudes para tratamento contra o chancro do castiñeiro.
 • Información/asesoramento e tramitación de subvencións relacionadas co   sector AGRO-FORESTAL.
 • Recomendación de abonado en plantacións de castiñeiro.
 • Caracterización dos soutos.
 • Asesoramento técnico para todo tipo de plantacións.
 • Asesoramento en manexo de pragas e enfermidades do castiñeiro.
 • Realización de cursos e charlas, en especial do castiñeiro.
 • Tramitación de comunicacións de queimas de restos agrícolas.
 • Comunicación de aproveitamentos madereiros en montes ou terreos forestais.