Bando A Trepa

Concello de Riós Plza. José Antonio, 139, Riós. 32611 (Ourense). Tfno. 988425032. Fax: 988425145 Francisco Armando Veiga Romero, Alcalde-Presidente do Concello de Riós en Ourense: Fai saber: Que considerando a situación actual que estamos a vivir por mor da COVID-19, e visto que os casos de infectados/ as por causa deste virus están a se incrementar en […]

Continúe lendo