Obradoiro de Emprego: Terras da Castaña

BANDO D. Francisco Armando Veiga Romero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Riós. Hace saber: Que recientemente fué aprobado el Obradoiro de Empleo: Terras da Castaña II, donde se contempla impartir formación en los siguientes módulos: Actividades auxiliares en conservación y mejora de los montes. Operación auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. Considerando que para participar […]

Continúe lendo

Convocatoria pública para contratación temporal (Servizo de atención temperá)

Na páxina web https://mancomunidadeconsofrieiras.sedelectronica.gal/info.1, están as bases e os anexos da convocatoria pública realizada pola Mancomunidade I.V. Conso-Frieiras para a contratación laboral temporal (contrato de servizo determinado), a xornada completa, para o servizo de atención temperá de: un psicólogo/a un logopeda y un traballador/a social O prazo para presentar as solicitudes é dende hoxe ata […]

Continúe lendo