Mellora do abastecemento en Progo e San Pedro

Mellora do abastecemento en Progo e San Pedro, con el cartel que adjunto.

Coa actuación prevista acadáronse os obxectivos previsto no proxecto: mellorar a rede de abastecemento que presentaba importantes deficiencias, o cal foi financiado polo FEDER.