Mellora da rede de saneamento en San Cristovo

Mellora da rede de saneamento en San Cristovo, con el cartel que adjunto.

Coa actuación prevista acadáronse os obxectivos previsto no proxecto: mellorar a rede de saneamento que presentaba importantes deficiencias, o cal foi financiado polo FEDER.