Datos actualizados enfermos de COVID-19 a data 21/10/2020