DATOS ACTUALIZADOS DA ENFERMIDADE COVID-19 A DATA DE HOXE