Aprobada subvención nominativa para a construcción do centro de día no Concello de Riós.