Bases de selección asinadas para a contratación temporal da Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.