Dende o mes de abril do presente ano lévanse desbrozado, mediante desbrozadora de brazo de martelos acoplada ó tractor, un total de 233 ha no concello. Taludes de carreteras pertencentes ó concello, pistas, camiños e zonas de especial interés para a loita contra os incendios